Fyzioterapie Pateo a.s. poskytuje komplexní ambulantní péči v oblasti fyzioterapie dospělých a dětí.

Zabýváme se zejména diagnostikou, terapií a prevencí poruch funkce pohybového systému.

 

 • Jsme soukromé zdravotnické zařízení, poskytující služby v oblasti fyzioterapie dospělých a dětí.
 • Preferujeme individuální přístup ke klientovi, na kterého nahlížíme komplexně.
 • Vzájemnou spoluprací s klientem se snažíme docílit správného vnímání vlastního těla a naučit se jak s ním pracovat jak preventivně, tak i terapeuticky při vzniklých potížích.
 • Jsme dynamický mladý tým, který se neustále vzdělává. Naše znalosti a zkušenosti investujeme do péče o Vás, na oplátku očekáváme aktivní přístup k terapii.

 

Nabízené služby


 

Ošetřujeme samoplátce 

 

 
a klienty uvedených zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní  pojišťovna, (111), Vojenská zdravotní pojišťovna (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207).

Upozorňujeme klienty pojišťoven, že některá péče a výkony není v našem zařízení ze zdravotního pojištění hrazená, viz ceník. Bližší informace o doplatcích a cenách Vám podá management recepce.

Jak se objednat


 

 • osobně v provozních hodinách recepce: Po – Čt: 8:30 – 16.00, Pá: 8.30 – 14:00
 • telefonicky + 420 281 863 333, + 420 724 844 246

Nepište prosíme SMS, naše telefonní ústředna tuto funkci nepodporuje!

 • Objednání na termín jakékoliv procedury je závazné, jakékoli změny objednávek termínů provádějte nejpozději 24h předem
 • včasně omluvené termíny jsou nahrazeny v plné výši

Pravidla poskytování péče


 

 • Rušení termínů fyzioterapie. Klient má povinnost zrušit řádně objednaný termín fyzioterapie minimálně 24 hodin předem, a to telefonicky na tel. 281 863 333 v ordinačních hodinách PO – ČT 8:30 – 16:00, PÁ 8:30 – 14:00, nebo kdykoli mimo ordinační hodiny na e-mailu: pateoklanovice@seznam.cz. V případě, že tak neučiní je mu účtována pokuta 300 Kč u procedur, trvajících do 30 min, či 500 Kč u procedur, trvajících nad 30 min.
 • Neomluvená docházka. V případě, že se klient nedostaví na dva řádně objednané termíny fyzioterapie bez omluvy, jsou následující procedury zrušeny a fyzioterapie je tímto ukončena.
 • Pozdní příchod. Pokud se klient dostaví na řádně objednaný termín fyzioterapie pozdě, tímto zameškaný čas se nenahrazuje. V případě zpoždění delšího než 15 min termín propadá.
 • Práva fyzioterapeuta. Fyzioterapeut má právo ukončit proceduru v případě pozdního příchodu, nespolupráce, pasivního přístupu či nedostatečné hygieny klienta.

Rehabilitace s poukazem FT


 

 • Platnost FT poukazu pro objednání fyzioterapie je 7 dní ode dne vystavení lékařem.
 • Pro přijetí poukazu a jeho úhradu pojišťovnou musí být poukaz řádně vyplněn, dle požadavku zdravotních pojišťoven, je nezbytné, aby obsahoval datum vystavení, hlavní diagnózu a její kód, určení a specifikaci jednotlivých požadovaných procedur a jejich počet, doplněný razítkem a podpisem lékaře (viz. obrázek poukazů FT)

 • Provádíme následující výkony: 21 113 fyzikální terapie II.  – elektroterapie, ultrazvuk, magnet-terapie, 21 215 instruktáž pacienta, 21 221 LTV na NFP, 21 225 LTV analytická, 21 315vodoléčba – vířivá koupel HKK a DKK, 21 413 techniky měkkých tkání

  Máme smlouvu s následujícími pojišťovnami: 111, 201, 205, 207

  Klientům fyzioterapie na poukaz FT je účtován jednorázový poplatek 300 Kč, který zahrnuje služby úzce související se zdravotními službami, které zařízení poskytuje a které nejsou zohledněny v platbách zdravotních pojišťoven, toto zahrnuje například jednorázové ručníky a prostěradla, dezinfekční prostředky, sterilní a ochranné pomůcky zdravotnického personálu, doplňky pro provádění fyzikální terapie a služby recepce.

Fyzioterapeuti


 

Mgr. Klára Beránková

Absolventka UK FTVS Praha, bakalářského a magisterského oboru Fyzioterapie (2016).

Od 2016 pracuje v ambulanci nestátního zdravotnického zařízení Pateo a.s.

Publikovala výsledky své diplomové práce s názvem „Přínos akupresury v léčbě pacientek trpících primární dysmenoreou“ v odborném časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství (č. 4/2016).

 

Absolvované vzdělávací kurzy:

 • dynamika svalových řetězců s využitím jógových poloh - II. část (Rehamil)
 • temporomandibulární dysfunkce (Rehamil)
 • rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové A-D (Rehamil)
 • diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy (Bezvodová)
 • viscerální terapie (dle Bitnara)
 • funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • akrální koaktivační terapie (dle Ingrid Palaščákové Špringrové) A, B, C, D
 • jógové pozice a „yoga therapy“ pro fyzioterapii (Rehamil )
 • terapie funkčních poruch pánevního dna, inkontinence, kostrčový syndrom, bolestivé stavy v těhotenství a po porodu (Monada)
 • propriofoot koncept (Rehaspring)
 • cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci (Rehaspring)
 • komplexní terapie ramene (Monada)
 • akupresura v systému celotělové akupunktury I a II (Monada)
 • kondiční a sportovní masáž (FTVS UK).

Bc. Eliška Levová

Středoškolské vzdělání absolvovala na Střední odborné zdravotnické škole 5. Května, obor: Masér sportovní a rekondiční (2015). Absolvent FZS UJEP v oboru fyzioterapie (2018).

Od roku 2018 pracuje v ambulanci soukromého zdravotnického střediska Pateo a.s., dále jako fyzioterapeut pracovala na lůžkové rehabilitaci na poliklinice Prosek a.s. (do konce roku 2018). Ve volném čase se věnuje tréninku starších žákyň v pražském sportovním klubu synchronizovaného plavání SK Neptun Praha.

Nyní pokračuje ve studiu na pedagogické fakultě UJEP na tělovýchovně katedře v obou: Sport a zdraví.

Mgr. Simona Vávrová   t.č. na MD

Absolventka UK FTVS Praha obor Fyzioterapie (2005). Výsledky diplomové práce, která probíhala na půdě Fyziologického ústavu AV ČR  z oblasti výzkumu patofyziologických aspektů epilepsie v období vývoje činnosti mozku, byly prezentovány na 18th World Congress of Neurology 2005 Sydney a 7th European Congress on Epileptology 2006 Helsinki.

Od 2006 pracovala na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Mělník, od 2008 na ambulantní rehabilitaci Mudr. Lubomíra Hrušky. Od roku 2009 působí v ambulanci nestátního zdravotnického zařízení MedicalPateoCenter.

Od roku 2007 spolupracuje s Českým atletickým svazem v přípravě reprezentantů ČR.

2004-2005 se podílela na přípravě paralympioniků pod ČSTPS.

Spolupracuje s Občanským sdružením Sluneční paprsek, který pomáhá dětem po onkologických onemocněních.

 

Absolvované vzdělávací kurzy:

 • dynamická neuromuskulární stabilizace (dle Koláře) A,B,C,D
 • aplikovaná kinesiologie cvičení na míčích a labilních plochách (PaeDr. Švejcar)
 • terapeutické využití kinesiotapu (Rehasport)
 • dolní končetina- funkce, diagnostika a terapie (ORP Centrum)
 • mezinárodní workshop a konference : Principy neurorehabilitace
 • S-E-T koncept (Sling Excercise Therapy -TerapiMaster®)
 • trenér fitness a kondičního posilování (PaeDr. Tlapák, Ing. Havlíček).

Terapeutické techniky a metody


 

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je neurofyziologicky concept, který vypracoval prof. Pavel Kolář a je využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí.  Cvičení vždy začíná ovlivněním a začleněním trupové stabilizace, tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře, ta je základním předpokladem pro kvalitní pohybovou funkci končetin. Pokud není trupová stabilizace optimálně zapojována, není vytvořena kvalitní opora pro provedení pohybů v končetinách, dochází k přetěžování páteře a kloubů a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku obtíží funkčních a později i strukturálních (osteofyty, artrotické změny, výhřezy plotének a jiné). Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Tato metoda primárně slouží k terapii funkční ženské sterility, avšak indikační seznam je velice široký a zahrnuje bolesti páteře, dechové či gynekologické obtíže, blokády žeber, bolesti SI kloubů či hlavy. Metoda je založena na principu recipročního vztahu mezi páteří a vnitřními orgány. Během terapie se využívá technik měkkých tkání, mobilizací, tepelných procedur a aktivního cvičení. Součástí je rovněž vyšetření svalů pánevního dna per rektum.

Akrální koaktivační terapie

Akrální koaktivační terapie (ACT) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí jedince. Jedná se o rehabilitační metodu na neurofyziologickém podkladě, využívající systém opor a vzpěrů. Základními cíli ACT je zlepšení vadných pohybových stereotypů a napřímení celé páteře pomocí motorického učení cviků, vycházejících z pozic raného motorického vývoje. Výhodou této metody je časová nenáročnost a zapojení sestavy cvičení do aktivit každodenního života včetně pracovní pozice.

Akrální koaktivační terapie

Akrální koaktivační terapie (ACT) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí jedince. Jedná se o rehabilitační metodu na neurofyziologickém podkladě, využívající systém opor a vzpěrů. Základními cíli ACT je zlepšení vadných pohybových stereotypů a napřímení celé páteře pomocí motorického učení cviků, vycházejících z pozic raného motorického vývoje. Výhodou této metody je časová nenáročnost a zapojení sestavy cvičení do aktivit každodenního života včetně pracovní pozice.

Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky

Speciální metodika manuální medicíny, která ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti, odstranění svalových spasmů a obnovení správné funkce nejdůležitějších struktur hybného systému.

Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Proprioceptivní nervosvalová facilitace ( PNF) je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde o pohyby dolních, horních končetin a trupu, uspořádaných do jednotlivých vzorců. Svalové skupiny pracují v několika rovinách a jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu.

Dechové cvičení

Účelem dechového cvičení je zautomatizovat si správný dechový stereotyp a tím předcházet vzniku a rozvoji přetěžování pohybového aparátu např. bolesti a ztuhlosti šíje, bolestem dolní části zad, stresové inkontinenci.

Fyzikální terapie


 

Elektroterapie

Elektroterapie využívá aplikace elektrických proudů a impulsů na organismus. Vlivem elektroterapie dochází k lokálnímu zvýšení teploty tkání. Prohřátí tkání má řadu fyziologických účinků.

Ultrazvuk

Je mechanické vlnění. Při aplikaci ultrazvuku neprochází tkáněmi elektrický proud. Ultrazvuk zvyšuje propustnost kapilár a tím i prokrvení, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání.

Hydroterapie

V Pateu nabízíme vířivé koupele na dolní nebo horní končetiny. Vodoléčba působí na náš organizmus především reflexně. To znamená, že organizmus reaguje na různé druhy podráždění…tepelné, mechanické, chemické. Vanová koupel je spojená s masáží proudem vody vytékající z trysek.  Je vhodná u chronických, zánětlivých nebo degenerativních onemocnění páteře a kloubů, k psychické relaxaci, k tlumení bolestí.