Medical Pateo Center | Fyzioterapie
113
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-113,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-pateo,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Fyzioterapie

Fyzioterapie Pateo a.s. poskytuje komplexní ambulantní péči
v oblasti fyzioterapie dospělých a dospívajících.

Zabýváme se zejména diagnostikou, terapií a prevencí poruch funkce pohybového systému.

Nejčastější obtíže, které v našich ambulancích řešíme:

 • bolesti páteře, hlavy, žeber, kostrče, třísel, pat
 • bolesti a zatuhlost svalů, citlivost jizev
 • sportovní zranění a bolestivé stavy, které vznikají po jednotvárném přetěžování organizmu
 • stavy po úrazech a operacích páteře, kloubů, šlach např. endoprotézy, stabilizace páteře, plastiky vazů, artroskopie, umělá ploténka
 • závratě
 • výhřezy plotének
 • vadné držení těla, skolióza, plochonoží
 • stresová inkontinence moči
 • neurologická onemocnění např. periferní parézy nervů, roztroušená skleroza, paraplegie, polyneuropatie, Parkinsonovo onemocnění atd.
 • příznaky vzniklé následkem stresu a anxiozní stavy.

Proč se léčit s námi:

 • čeká Vás odborná péče z rukou kvalifikovaných a registrovaných fyzioterapeutů. Vzděláváme se a sledujeme nejnovější medicínské poznatky a trendy v možnostech léčby a péče o pohybový aparát
 • k řešení používáme kombinace nejmodernějších přístupů ve fyzioterapii vycházejících z tzv. vývojové kineziologie
 • snažíme se přistupovat k zdravotním problémům klientů citlivě , s individuálním přístupem a komplexním náhledem
 • budeme se snažit najít příčiny Vašich obtíží, odstranit je za Vaší aktivní spolupráce, naučit Vás prevenci a upevnit stav bez obtíží natrvalo
 • léčba u nás probíhá v příjemném, klidném a čistém prostředí, bezbariér.

Ošetřujeme samoplátce a klienty uvedených zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní  pojišťovna, (111), Vojenská zdravotní pojišťovna (201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), Oborová zdravotní pojišťovna (207).

Upozorňujeme klienty pojišťoven, že některá péče a výkony není v našem zařízení ze zdravotního pojištění hrazená, viz ceník. Bližší informace o doplatcích a cenách Vám podá management recepce.

 

Jak se objednat:

 • osobně v provozních hodinách recepce: Po – Čt: 8:30 – 16.00, Pá: 8.30 – 14:00
 • telefonicky + 420 281 863 333, + 420 724 844 246
 • e-mailem na pateoklanovice@seznam.cz  v průběhu víkendu a mimo provozní dobu recepce.

Nepište prosíme SMS, naše telefonní ústředna tuto funkci nepodporuje!

Objednání na termín jakékoliv procedury je závazné. Veškeré změny objednávek termínů terapií provádějte nejpozději 24h před rezervovaným termínem. Pokud se včas neomluvíte nebo se bez omluvy na objednaný termín nedostavíte, tak u klientů čerpajících terapii na FT poukaz se všechny následující sjednané termíny procedur ruší a bude účtována smluvní pokuta 100 Kč v případě fyzioterapie (kineziologický rozbor, konzultace, léčebná tělesná výchova, techniky měkkých tkání, mobilizace, LTV na NF podkladě), nebo 50 Kč v případě  elektroléčby, magnetoterapie, UZ, vodoléčby. Klientům, kteří si terapii sami hradí bude účtován storno poplatek 50% z ceny objednané terapie.

Včasné omluvy služeb na poukaz FT budou omluveny a nahrazeny.

Rehabilitace s poukazem FT

Platnost FT poukazu pro objednání rehabilitace je 7 dní ode dne vystavení lékařem, poté poukaz k ošetření propadá.

Pro přijmutí poukazu a jeho úhradu pojišťovnou musí být FT předpis lékařem správně vyplněn dle požadavků zdravotních pojišťoven. Musí obsahovat datum vystavení, hlavní diagnózu + její kód, razítko lékaře, určení a specifikaci jednotlivých procedur a jejich počet (viz obrázek).

Klientům fyzioterapie je účtován poplatek za služby úzce související se zdravotními službami 300 Kč. Tento poplatek není vybírán v přímé souvislosti se zdravotní péčí o klienta. Tyto služby zahrnují:

 • poskytnutí materiálu nezbytného u provádění zdravotních výkonů – jednorázové ručníky a prostěradla, prostředky hygienické dezinfekce, sterilní ochranné pomůcky zdravotního personálu, gely na UZ terapii, návleky na elektrody
 • služby recepce – objednávání termínů terapií,poskytování informací o službách, telefonická a elektronická komunikace.

Fyzioterapeuti

Mgr. Simona Vávrová   t.č. na MD

Absolventka UK FTVS Praha obor Fyzioterapie (2005). Výsledky diplomové práce, která probíhala na půdě Fyziologického ústavu AV ČR  z oblasti výzkumu patofyziologických aspektů epilepsie v období vývoje činnosti mozku, byly prezentovány na 18th World Congress of Neurology 2005 Sydney a 7th European Congress on Epileptology 2006 Helsinki.

Od 2006 pracovala na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Mělník, od 2008 na ambulantní rehabilitaci Mudr. Lubomíra Hrušky. Od roku 2009 působí v ambulanci nestátního zdravotnického zařízení MedicalPateoCenter.

Od roku 2007 spolupracuje s Českým atletickým svazem v přípravě reprezentantů ČR.

2004-2005 se podílela na přípravě paralympioniků pod ČSTPS.

Spolupracuje s Občanským sdružením Sluneční paprsek, který pomáhá dětem po onkologických onemocněních.

Absolvované vzdělávací kurzy:

 • dynamická neuromuskulární stabilizace (dle Koláře) A,B,C,D
 • aplikovaná kinesiologie cvičení na míčích a labilních plochách (PaeDr. Švejcar)
 • terapeutické využití kinesiotapu (Rehasport)
 • dolní končetina- funkce, diagnostika a terapie (ORP Centrum)
 • mezinárodní workshop a konference : Principy neurorehabilitace
 • S-E-T koncept (Sling Excercise Therapy -TerapiMaster®)
 • trenér fitness a kondičního posilování (PaeDr. Tlapák, Ing. Havlíček).

Mgr. Klára Beránková

Absolventka UK FTVS Praha, bakalářského a magisterského oboru Fyzioterapie (2016).

Od 2016 pracuje v ambulanci nestátního zdravotnického zařízení Pateo a.s.

Publikovala výsledky své diplomové práce s názvem „Přínos akupresury v léčbě pacientek trpících primární dysmenoreou“ v odborném časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství (č. 4/2016).

Absolvované vzdělávací kurzy:

 • viscerální terapie (dle Bitnara)
 • funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • akrální koaktivační terapie (dle Ingrid Palaščákové Špringrové) A, B, C, D
 • jógové pozice a „yoga therapy“ pro fyzioterapii (Rehamil )
 • terapie funkčních poruch pánevního dna, inkontinence, kostrčový syndrom, bolestivé stavy v těhotenství a po porodu (Monada)
 • propriofoot koncept (Rehaspring)
 • cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci (Rehaspring)
 • komplexní terapie ramene (Monada)
 • akupresura v systému celotělové akupunktury I a II (Monada)
 • kondiční a sportovní masáž (FTVS UK).

Bc. Lenka Dufková

– Absolventka UK 1.LF Praha, t.č. na mateřské dovolené.

Terapeutické techniky a metody

Dynamická neuromuskulární stabilizace

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je neurofyziologicky concept, který vypracoval prof. Pavel Kolář a je využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí.  Cvičení vždy začíná ovlivněním a začleněním trupové stabilizace, tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře, ta je základním předpokladem pro kvalitní pohybovou funkci končetin. Pokud není trupová stabilizace optimálně zapojována, není vytvořena kvalitní opora pro provedení pohybů v končetinách, dochází k přetěžování páteře a kloubů a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku obtíží funkčních a později i strukturálních (osteofyty, artrotické změny, výhřezy plotének a jiné). Poté, co se podaří tuto souhru stabilizačních svalů obnovit, se ji snažíme zařadit do běžných denních a sportovních činností.

Akrální koaktivační terapie

Akrální koaktivační terapie (ACT) je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí jedince. Jedná se o rehabilitační metodu na neurofyziologickém podkladě, využívající systém opor a vzpěrů. Základními cíli ACT je zlepšení vadných pohybových stereotypů a napřímení celé páteře pomocí motorického učení cviků, vycházejících z pozic raného motorického vývoje. Výhodou této metody je časová nenáročnost a zapojení sestavy cvičení do aktivit každodenního života včetně pracovní pozice.

Propriofoot koncept

Propriofoot koncept využívá systém labilních destiček pro segmentální proprioceptivní stimulaci nohy.

Výhodou stabilizační pomůcky Propriofoot® je, že samotný trénink chodidla se dá diferencovat a aktivace senzomotorických funkcí může probíhat segmentálně [opora, balance — přednoží, zánoží], což dosud známé pomůcky neumožňovaly, byly totiž schopny aktivace chodidla jen jako celku. Indikační seznam je široký a zahrnuje zejména obtíže v oblasti nohy – bolesti, plochonoží, poúrazové stavy, instabilitu atd.

Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky

Speciální metodika manuální medicíny, která ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti, odstranění svalových spasmů a obnovení správné funkce nejdůležitějších struktur hybného systému.

Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Proprioceptivní nervosvalová facilitace ( PNF) je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Využívá prvky, které vycházejí z přirozených pohybů člověka. Jde o pohyby dolních, horních končetin a trupu, uspořádaných do jednotlivých vzorců. Svalové skupiny pracují v několika rovinách a jsou využívány k obnovení a zlepšení kvality pohybu.

McKenzie metoda®

Je diagnostický a terapeutický systém založený na mechanismu vyvolání a odstranění bolesti v souvislosti s prováděním opakovaných pohybů nebo udržované polohy daného kloubu, části nebo celého těla. Metoda se využívá pro všechny úseky páteře tzn. krční, hrudní, bederní, ale i pro ovlivnění svalů a kloubů končetin např. rameno, kyčel, koleno atd. V rámci terapie cvičí pacient obvykle pouze jeden cvik několikrát denně a dodržuje pokyny pro něj správného držení těla u běžných denních aktivit : oblékání, vstávání, sezení, stání, spaní tak, aby se bolestivé příznaky neprovokovaly.

Senzomotorická stimulace

Tato metodika vychazí z neurofyziologického podkladu a obsahuje soustavu balančních cviků prováděných v různých polohách s postupně se znáročňující obtížností tak, aby byly využity všechny možnosti pro úpravu funkčních poruch pohybového aparátu. Při terapii se nejprve zaměřujeme na korekci postavení klenby nohy, dále pak kolen, pánve, hrudníku, krku, ramen a hlavy, dale ke korekci stoje a poté přecházíme k cvičení na nestabilních plochách. Používá se řada pomůcek, kulové a valcové úseče, balanční sandály, pěnové podložky, bosu, propriofoot destičky, minitrampolíny, velké rehabilitační míče, nicméně cvičení je ideální nejdříve natrénovat bez balančních ploch na zemi.

 

Cvičení SMS je doporučováno zejména při poruchách rovnováhy, nestabilitě a hypermobilitě pohybového aparátu, chronických bolestí páteře, vadného držení těla, svalových dysbalancí, doléčování poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu, prevence pádů.

Dechové cvičení

Účelem dechového cvičení je zautomatizovat si správný dechový stereotyp a tím předcházet vzniku a rozvoji přetěžování pohybového aparátu např. bolesti a ztuhlosti šíje, bolestem dolní části zad, stresové inkontinenci.

Míčková facilitace

Využívá měkké molitanové míčky různých velikostí k mechanickému ovlivňování a normalizaci přirozených schopnosti měkkých tkání – pružnosti a protažitelnosti – právě tyto vlastnosti jsou při poruchách změněny. Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů a k jiným změnám, které napomáhají úzdravě nebo aspoň výraznému zlepšení stavu.

Fyzikální terapie

Elektroterapie

Elektroterapie využívá aplikace elektrických proudů a impulsů na organismus. Vlivem elektroterapie dochází k lokálnímu zvýšení teploty tkání. Prohřátí tkání má řadu fyziologických účinků.

Ultrazvuk

Je mechanické vlnění. Při aplikaci ultrazvuku neprochází tkáněmi elektrický proud. Ultrazvuk zvyšuje propustnost kapilár a tím i prokrvení, příznivě ovlivňuje látkovou výměnu, působí spasmolyticky a také zlepšuje regenerační schopnost tkání.

Magnetoterapie

Pulsní magnetoterapie příznivě ovlivňuje systém hormonální, kardiovaskulární, nervový, svalový, kostní, imunologický a urogenitální. Pulsní magnetoterapie napomáhá při hojení zlomenin, ovlivňuje trofiku tkání a má také analgetický účinek.

Přístrojová lymfodrenáž

Masáž pomocí tlakových vln, spočívá v postupném plnění jednotlivých komor drenážního návleku vzduchem a tím na končetinu působí tlaková vlna, která se šíří z dolních partií výše nebo naopak. Podporuje odvodnění, prokrvení, pročištění, regeneraci a vyhlazení pokožky. Urychluje látkovou výměnu a tok lymfy, regeneruje celý organismus, odstraní únavu a bolestivé stavy.

Hydroterapie

V Pateu nabízíme vířivé koupele na dolní nebo horní končetiny. Vodoléčba působí na náš organizmus především reflexně. To znamená, že organizmus reaguje na různé druhy podráždění…tepelné, mechanické, chemické. Vanová koupel je spojená s masáží proudem vody vytékající z trysek.  Je vhodná u chronických, zánětlivých nebo degenerativních onemocnění páteře a kloubů, k psychické relaxaci, k tlumení bolestí.

Máme uzavřeny smluvní vztahy s následujícími zdravotními pojišťovnami:
VZP, VOZP, ČPZP, OZP.